Volver ao Concello

Identificación da sede

Unha Sede Electrónica é aquela dirección electrónica dispoñible a través de redes de telecomunicacións cuxa titularidade, xestión e administración corresponde a unha Administración Pública, órgano ou entidade administrativa no exercicio das súas competencias.

A Sede Electrónica do Concello de Burela está dispoñible a través da dirección electrónica:

· http://sede.concelloburela.es

A titularidade da Sede Electrónica corresponde ao Concello de Burela.

A xestión da Sede Electrónica corresponde ao Concello de Burela.

Para a súa identificación por medios electrónicos, a Sede utiliza un Certificado APE de Sede Electrónica.Calle Elijo Garay 20. Burela (Lugo)
Teléfono: 982 586 000 - 982 580 609 | Fax: 982 585 945
Correo electrónico: burela@burela.org